Logo Image

Lp vilistlane

Kutsume Teid osalema Eesti kutsehariduse vilistlaste uuringus, mille eesmärgiks on saada ülevaade kutsehariduse lõpetanute lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ning rahulolust kutseharidusõpingute ja omandatud pädevustega. Uuringule ootame vastama 2015. ja 2016. aasta vilistlasi.

Uuring on oluliseks sisendiks kutsehariduspoliitika kujundamisele, sh kutsekoolide tegevuse planeerimisele ja õppekavade arendamisele. Teie vastused on olulised ka koolidele endile tagasiside andmiseks, võimaldades neil koguda informatsiooni õppekvaliteedi, omandatud oskuste rakendamise ning õpingutega rahulolu kohta.

Seetõttu palume, et leiaksite umbes 25 minutit aega küsimustikule vastamiseks.

Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga.

Teie vastuseid töödeldakse konfidentsiaalselt, eraldi ühtegi üksiktulemust ei esitleta. Koolidele antakse täpsem tagasiside kõigi vastava kooli vilistlaste vastustest. Terviklik analüüs avalikustatakse 2017. aasta sügisel.

Küsimuste korral palume pöörduda heidy.roosimagi@ee.ey.com.