Logo Image

Hea vastaja!

Ernst & Young Baltic AS on läbi viimas Rahvusraamatukogu poolt tellitud analüüsi, mille eesmärk on välja pakkuda üle-eestiline e-väljaannete laenutamise ärimudel. Ärimudeli olulisteks osapoolteks on ka lugejad ehk e-raamatute laenutuskeskkonna potentsiaalsed kasutajad. Käesoleva küsitluse eesmärk on välja selgitada lugejate kogemused ja arvamused e-raamatute lugemise ja laenutamise kohta. Ankeedi esimene osa sisaldab küsimusi e-raamatute lugemise kohta üldiselt, teine osa uurib suhtumist e-raamatute laenutamisse.

Küsimuste korral palume ühendust võtta e-maili teel aadressil uuring@klaster.ee.  

Küsitluse täitmine võtab aega 5-10 minutit ning vastajate anonüümsus on tagatud.

Täname Teid vastuste eest!